تلفن اصلی:
+98 (21) 66695725
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل پرویز بذرپیشه
تلفن‌های دیگر 66695725
فکس 66695725
آدرس پستی

خیابان قزوین، 16 متری میری، خیابان جرجانی

ساخت جعبه مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه