تلفن اصلی:
+98 (21) 77530883
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داریوش حسین زاده قصابسرانی
تلفن‌های دیگر 77530883
فکس 77530883
آدرس پستی

خیابان مولوی، جنب بانک سپه، اله وردی، همکف

کلید واژه‌ها   

ساخت جعبه مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه