تلفن اصلی:
+98 (171) 4429514
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نقی کلاه سنگیانی
تلفن‌های دیگر 4429514
فکس 4429514
آدرس پستی

میدان شهید مفتح، چاپ وجعبه سازی 22 بهمن

کلید واژه‌ها    

چاپ و جعبه سازی،شرینک و تولید ورق مقوا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه