تلفن اصلی:
+98 (21) 33922401
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محسن مشایخی
تلفن‌های دیگر 33922401
فکس 33922401
آدرس پستی

خیابان جمهوری، بعد از مخبرالدوله، کوی نوشین، پلاک 38

ساخت جلد پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه