تلفن اصلی:
+98 (71) 37744412
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید احمدی
آدرس پستی

شیراز، شهرک صنعتی، خ کارگر جنوبی، فرعی اول سمت راست

صحافی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه