تلفن اصلی:
+98 (21) 88791101
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابراهیم فلاحتی
فکس +98 (21) 88881171
آدرس پستی

تهران،خیابان گاندی جنوبی،پ6 واحد3

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.pooshesh-tehran-navid.com

بسته بندی و تجهیزات جانبی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه