تلفن اصلی:
+98 (51) 35411155
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد صافدل
تلفن‌های دیگر +98 (51) 35411156 ~ 8
آدرس پستی

مشهد،شهرک صنعتی توس فاز یک قطعه 242

پست الکترونیک [email protected]

تولید کاغذ حصیری بافته شده و آماده سازی و چاپ تقویم دیواری حصیری و آویزهای دیواری در سایزهای مختلف

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه