تلفن اصلی:
+98 (51) 35413090 ~ 1
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد زر افشانی
تلفن‌های دیگر +98 (51) 35413062
فکس +98 (51) 35413063
آدرس پستی

مشهد . شهرک صنعتی توس . فاز یک . بلوار تعاون جنوبی . قطعه شماره ۲۸۶

کد پستی ۹۱۸۹۱۷۶۴۵۹
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.behsazgroup.ir/

انواع مخازن صنعتی و مبدل ها

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه