تلفن اصلی:
+98 (21) 88755041
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غلامحسین کاظمی
تلفن‌های دیگر 88755041
فکس 88755041
آدرس پستی

خیابان طالقانی، بین بهار و شریعتی، ساختمان 60، واحد5

کلید واژه‌ها  

ساخت بشکه، مخزن و احجام پلیاتیلن برای مخازن بزرگ، انواع مخازن ضد اسیدی برای مصارف مواد غذایی یا شیمیایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه