تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا احتیاطی
کلید واژه‌ها   

تولید مخازن پلی اتیلن حمل مایعات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه