تلفن اصلی:
+98(31) 45642932
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود مستغاثی
تلفن‌های دیگر +98(31) 45642933
فکس +98(31) 45642632
آدرس پستی

اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت فاز 3.

کد پستی 8333114841
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت کلیک کنید

طراحی و سازنده تجهیزات و مخازن صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، نفت، پتروشیمی و نیروگاهی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه