تلفن اصلی:
+98 (71) 38243464
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عنایت الله هاشم نیا
آدرس پستی

شیراز،انتهای ب عدالت، بین برج دوم وسوم زندان کوچه ٦٤

موبایل پاسخگو +98 (917) 1256631

چاپ خانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه