تلفن اصلی:
+98 (21) 44649351
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی مغانلو
تلفن‌های دیگر 44649351
فکس 44649351
آدرس پستی

کیلومتر اول جاده مخصوص کرج، خیابان بیمه چهارم، ساختمان مینا، ورودی اول، واحد 9

کلید واژه‌ها  

نماینده شرکت Markem هلند در ایران در زمینه واردات انواع ماشین آلات کدزن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه