تلفن اصلی:
+98 (21) 77964218
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 77964218 / 77359680
فکس 77964218 / 77359680
آدرس پستی

با صنایع همگن پلاستیک یکیاست.

کلید واژه‌ها  

دوهفته نامه اطلاع رسانی ویژه صنایع شیمیایی با صنایع همگن پلاستیک یکیاست.

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه