تلفن اصلی:
+98 (21) 88555557
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل وحید زینال‌زاده
تلفن‌های دیگر 88555557
فکس 88555557
آدرس پستی

خیابان احمد قصیر(بخارست)،‌خیابان سیزدهم،‌شماره 2،‌واحد 4

کد پستی 15137
تلفن کارخانه 2225805 (0282)
فکس کارخانه 2230003 (0282)
آدرس کارخانه

قزوین ،‌شهر صنعتی البرز‌،‌خیابان میرداماد غربی ،‌خیابان ابوریحان بیرونی

کلید واژه‌ها   

انواع الکید رزین، خشککن‌ها و حلال‌ها

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه