تلفن اصلی:
+98 (21) 88786031
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88786031 / 88786032
فکس 88786031 / 88786032
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان میرداماد، مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه 10، واحد 1002

تلفن کارخانه 9-2223338 (0282)
فکس کارخانه 2223338 (0282)
آدرس کارخانه

شهر صنعتی البرز، منطقه 39، بلوار فارابی

کلید واژه‌ها   

تولید نخ و پلیپروپیلن d.c.f

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه