تلفن اصلی:
+98 (21) 88740074
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید جعفر حسینی ناظر
تلفن‌های دیگر 88740074
فکس 88740074
آدرس پستی

خیابان بهشتی، نبش سهروردی، شماره 1/119

تولید نخ یک رشته نایلون پلیاستر، پلیپروپیلن و پلیاتیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه