تلفن اصلی:
+98 (21) 33519552
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سهراب ضرغام
تلفن‌های دیگر 33519552
فکس 33519552
آدرس پستی

خیابان 17 شهریور، بعد از ایستگاه دروازه دولاب، خیابان آبشار (شیرازی)، پلاک 13

کلید واژه‌ها  

چاپ وبسته بندی


شرکت‌های مشابه