تلفن اصلی:
+98 (21) 22250136
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمود گلی
تلفن‌های دیگر 22250136
فکس 22250136
آدرس پستی

خیابان وحید دستگردی، بین نفت و مدرس، شماره 202، واحد 5

کلید واژه‌ها  

تولید انواع بشکه فلزی از 35-240 لیتر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه