تلفن اصلی:
+98 (312) 5642666
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید مومنیان. مدیر کارخانه: پورمقدم
تلفن‌های دیگر 5642666 / 56422145
فکس 5642666 / 56422145
آدرس پستی

فاز اول، خیابان هفتم

کلید واژه‌ها  

بشکه و ظروف فلزی (کارتن)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه