تلفن اصلی:
+98 (21) 44053711
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جلال میر خاجدین
تلفن‌های دیگر 44053711
فکس 44053711
تلفن کارخانه 4454267 (0282)
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی لیا، بلوار شهید بهشتی، خیابان اشتغال

کلید واژه‌ها  

قوطیسازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه