تلفن اصلی:
+98 (261) 6300018
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 6300018
فکس 6300018
آدرس پستی

جاده ماهدشت، محمدشهر، ولدآباد بزرگ، محله یزدیها، خیابان بهمن یکم

کلید واژه‌ها   

تولید پلاستوفوم

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه