تلفن اصلی:
+98 (17) 35753367
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نوری سعید بنی عقیل
تلفن‌های دیگر +98 (911) 1714110
فکس +98 (17) 35753368
آدرس پستی

گرگان نهار خوران-عدالت 82ساختمان نیل طبقه دوم

آدرس کارخانه

گلستان‌ - شهرک صنعتی آق قلا

فوم پلی استایرن ضد آتش ،  فوم پلی استایرن معمولی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه