تلفن اصلی:
+98 (711) 2241800
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا امامی
تلفن‌های دیگر 2241800 / 2226164
فکس 2241800 / 2226164
آدرس پستی

بازار وکیل، جنب سرای مشیر،کفش امامی

تلفن کارخانه 4452400 (0712)
آدرس کارخانه

شهرکصنعتی آب‌باریک

کلید واژه‌ها   

تولید انواع چسبهای صنعتی(نام محصول:110)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه