تلفن اصلی:
+98 (229) 2547959
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل یوسفیان
تلفن‌های دیگر 2547959
فکس 2547959
آدرس پستی

خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، خیابان باباطاهر، کوچه فتح، پلاک 9، زنگ اول

کلید واژه‌ها    

تولید ورق 3 و 5 لا، سینگل فیس، تبدیل ورق با چاپ فلکسو


شرکت‌های مشابه