تلفن اصلی:
+98 (411) 6307001
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غلامرضا سالک یوسفی
تلفن‌های دیگر 6307001 / 4469330
فکس 6307001 / 4469330
آدرس پستی

کیلومتر 22 جاده تهران، روبروی جاده 30 تبریز، کوچه متالوژی

کلید واژه‌ها   

تولید ورق و کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه