تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
تلفن کارخانه 4383410-4383230 (0811)
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی بوعلی،‌بلوار دوم،‌خیابان 28

تولید کارتن 3لا و 5لا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه