تلفن اصلی:
+98 (381) 3337922
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جعفر کریمی
تلفن‌های دیگر 3337922
فکس 3337922
آدرس پستی

کیلومتر دوم اصفهان _ شهرکرد، قطب صنعتی شهرکرد، گلستان دوم، بلوار کارآفرینان

کلید واژه‌ها   

نایلون و نایلکس

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه