تلفن اصلی:
+98 (21) 22125263
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 22125263
فکس 22125263
آدرس پستی

شهرکغرب، بلوار شهید فرحزادی،‌خیابان ایثار،‌خیابان کوهسار،کوهسار4،‌پلاک 2،‌طبقه اول

کلید واژه‌ها   

تولید و بسته‌بندی فرآورده های گوشتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه