تلفن اصلی:
+98 (335) 5373170
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اعتمادی
تلفن‌های دیگر 5373170 / 2255392
فکس 5373170 / 2255392
آدرس پستی

بزرگمهر، خیابان بلال، بین چهارراه سوم و چهارم، نبش کوچه شهید حسن فیضی، پلاک 2/131

کلید واژه‌ها   

کارتن از ورق آماده

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه