تلفن اصلی:
+98 (728) 2224424
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 2224424
فکس 2224424
آدرس پستی

خیابان فردوسی جنوبی، منازل سازمانی کارخانه قند، پلاک 115

کد پستی 74989- 73718
کلید واژه‌ها   

کارتن و مقوا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه