تلفن اصلی:
+98 (21) 88718058
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سعید وفائی (هیئت مدیره و مدیرعاملرئیس )
فکس +98 (21) 88720422
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه هفدهم، واحد 1702

کد پستی 1433894699
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت کلیک کنید

تولید کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه