تلفن اصلی:
+98 (28) 34454326
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حیدر علی پیر دهقان
تلفن‌های دیگر +98 (912) 2816843
آدرس کارخانه

قزوین - بویین زهرا - شهرک صنعتی لیا - خ. کاوشگران - خ. توانایی - خ. ولایت - سمت راست - اولین کارخانه

تولید کارتن بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه