تلفن اصلی:
+98 (21) 33082572
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ناصری
تلفن‌های دیگر 33082572 / 33102532
فکس 33082572 / 33102532
آدرس پستی

اتوبان شهید محلاتی، خیابان قیام، نبش شاهد 5، پلاک 1، زنگ سمت راست

کلید واژه‌ها    

تولیدکننده چسب و چاپ روی چسب

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه