تلفن اصلی:
+98 (21) 33530898
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل وطن خواه
تلفن‌های دیگر +98 (21) 33114371 / 33929058
فکس +98 (21) 33531528
آدرس پستی

تهران، خیابان فردوسی جنوبی،
روبروی صندوق پس انداز بانک ملی،
پلاک ۲۳۹ و ۲۳۵

کد پستی 1144614617

تولید چسب دوطرفه کاغذی و سلفونی جهت پاکت و جهبه سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه