تلفن اصلی:
+98 (492) 3026591
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 3026591
فکس 3026591
آدرس پستی

مجتمع آراز، کوچه اول، پلاک 228

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

واردات انواع نوار چسب، ورق و فوم پشت‌چسبدار و غلاف شرینک اسلیو از ترکیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه