تلفن اصلی:
+98 (13) 33471710
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید یعقوب زاده
فکس +98 (13) 33470631
آدرس پستی

رشت- فلكه گاز - كوچه وحدت - پ ۲۰

پست الکترونیک cpk_ [email protected]
آدرس کارخانه

رشت- كيلومتر 6 ج فومن - روستاي طراز كوه (چهل مردان

انواع نوارچسب کاغذي –برش انواع
کاغذ پشت چسب دار و چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه