تلفن اصلی:
+98 (21) 44495331
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیده عاطفه مستقیم
تلفن‌های دیگر 44495331
فکس 44495331
آدرس پستی

جنت آباد جنوبی، مجتمع اداری تجاری سمرقند، طبقه 7، واحد704

کلید واژه‌ها   

صنایع غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه