تلفن اصلی:
+98 (221) 2264213
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس مسجدیان
تلفن‌های دیگر 2264213 / 2262724
فکس 2264213 / 2262724
آدرس پستی

جاده دماوند، 3 کیلومتر بعد از پلیس راه جاجرود، منطقه صنعتی کمرد، کوی چمستان، پلاک 23

پست الکترونیک [email protected] / [email protected]
کلید واژه‌ها  

مجله عملی، فنی و پژوهشی در زمینه صنعت رنگ و پوشش

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه