تلفن اصلی:
+98 (21) 88314961
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد جاوید
تلفن‌های دیگر 88314961
فکس 88314961
آدرس پستی

خیابان فرصت (شهید موسوی)، نبش کوچه بهبهان، پلاک17

کلید واژه‌ها    

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه