تلفن اصلی:
+98 (28) 13354590
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابوالفضل صفری
آدرس پستی

قزوین،بلوار شهید بهشتی،روبروی پارک دهخدا،پ166

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.qazviniec.ir

وزارت صنعت،معدن،تجارت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه