تلفن اصلی:
+98 (21) 88757494
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدجواد میرحیدری (رییس هیئت مدیره)
تلفن‌های دیگر 88757494 / 88757808 / 88757211
فکس 88757494 / 88757808 / 88757211
آدرس پستی

میدان آرژانتین، خیابان دوازدهم بخارست، پلاک 2، طبقه 3

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه