تلفن اصلی:
+98 (26) 34760325
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل پیام رهنمایان
تلفن‌های دیگر 34760325
فکس 34760325
آدرس پستی

کیلومتر 5 اتوبان کرج-قزوین، شهرک صنعتی بهارستان، گلستان 5، پلاک 72

کد پستی 3197935551
کلید واژه‌ها   

کارتن‌سازی (تولید کارتن)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه