تلفن اصلی:
+98 (21) 66819528
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل طاهری
تلفن‌های دیگر 66819528 / 66802363
فکس 66819528 / 66802363
آدرس پستی

جاده قدیم کرج، بعد از میدان شیرپاستوریزه، خیابان فتح یازدهم، گلبن یازدهم شرقی، پلاک 7

کلید واژه‌ها  

بسته‌بندی ابزار آلات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه