تلفن اصلی:
+98 (174) 6246007
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیداحمد حسینی
تلفن‌های دیگر 6246007
فکس 6246007
آدرس پستی

خیابان شهیدبهشتی، کوچه بهشت 14، منزل سیدابراهیم حسینی

کد پستی 4961747638
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

سردخانه و سورتینگ میوه و مرکبات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه