تلفن اصلی:
+98 (251) 7720741
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جهانگیر رضایی
تلفن‌های دیگر 7720741
فکس 7720741
آدرس پستی

خیابان 45 متری پانزده خرداد، مجتمع اداری اصناف، طبقه زیرزمین

اتحادیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه