تلفن اصلی:
+98 (21) 38511
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمودرضا برازش
تلفن‌های دیگر 38511 / 33966159
فکس 38511 / 33966159
آدرس پستی

میدان بهارستان، خیابان کمال‌المک، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه اول

کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه