تلفن اصلی:
+98 (21) 88171261 ~ 3
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نارینه آزلبار
فکس +98 (21) 88171263
آدرس پستی

خیابان شهید بهشتی خیابان سرافراز مجتمع پدیده پلاک47 طبقه اول واحد 18

کد پستی 1553913513
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.frn-co.com

نماینده انحصاری شرکت‌های نمایشگاهی کلن و هانوفر در ایران

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه