تلفن اصلی:
+98 (21) 66413061
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی اقبالی
تلفن‌های دیگر 66413061 / 066414092
فکس 66413061 / 066414092
آدرس پستی

میدان ولیعصر، روبروی وزارت بازرگانی، نبش کوچه فیروزه، ساختمان اداری تجاری ولیعصر، واحد56

تولید کننده گونی های پلیپروپیلن (PP)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه