تلفن اصلی:
(011) 12224081
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل كورش جعفري
آدرس پستی

بابل خ شيخ طبرسي پاساژ فردوسي ط فوقاني پ85

تلفن کارخانه (011) 13632710
آدرس کارخانه

بابل:شهرك صنعتي بابلكنار شهرك صنعتي بابلكنار

محفظه های کاغذی ومقوائی انواع کارتن تبدیلی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه